association-effervessence.fr

E račun cijena

Moj-eRačun - servis za slanje elektroničkih računa - e
E-mail podrška: Dodatno; Telefonska podrška 2 (po želji korisnika) - 300 kn: 360 kn: Napomene: 1 U cijene nije uključen PDV. Cijena za 1 korisnika programa je u skladu s detaljnim cjenikom pretplatničkog paketa. 2 Organizirana je stalna telefonska podrška svakog radnog dana od 8 do 15 sati. Ako ne želite koristiti usluge telefonske
HEP Opskrba d.o.o. - E-račun
Kreiranje e-Računa. Grafička personalizacija računa: u e-Račun moguće je staviti logotip tvrtke pošiljatelja. Kontrola nad pravima rada na servisu: e-Račun može odobriti i potpisati jedino korisnik koji za to ima prava, odnosno koji je registriran u sustavu za obavljanje takvih radnji.
e-Račun | Privredna banka Zagreb
BasicMicro10 BasicMicro20 BasicMicro50 BasicMicro75 BasicMicro100 BasicMicro150 Naknada/mj. 39,00 kn 59,00 kn 119,00 kn 169,00 kn 219,00 kn 329,00 kn Detalji BASIC MICRO paketa Trajanje/mj. 36 36 36 36 36 36 eDokumenti u paketu/kom 10 20 50 75 100 150 Dodatna opcija uz paket eArhiv za eDokumente iz paketa 5,00 kn 10,00 kn 25,00 kn 37,00 […]
ePošta - eračun u javnoj nabavi - ePošta - Naslovnica
E-račun je primarno namijenjen za kupce koji praktikuju elektronsko plaćanje. JP EPBiH je u procesu pregovora sa svim bankama u BiH kako bi kupcima omogućili plaćanje računa putem samo nekoliko klikova. Naime, radi se o usluzi e-uplatnica, koja je trenutno akitvna za klijente UniCredit banke te usluzi e-režije za klijente BBI banke.
Pretplatnički paketi i cjenik za uporabu - e-racuni.com
cijena po jednom računu je već sada, a vjerojatno će uvijek biti manja od cijene bilo kojeg klasičnog poštanskog servisa; Odvojite si par minuta i pogledajte video "Kako u 4D Wand-u poslati i primiti zakonski ispravan e-Račun". OPŠIRNIJE. e-Računi - Integrirano slanje i zaprimanje e-računa.
CJENIK 2016 BASIC BUSINESS - e-računa
Cijena električne energije. Struktura cijena Cjenovnik usluga Tarifni stavovi. Računi i plaćanje. Objašnjenje stavki računa Kalkulator Uvid u stanje računa Plaćanje računa E-račun SMS stanje računa. Upiti, reklamacije i prijave kvarova. Dokumenti i obrasci. Dokumenti Zahtjevi Ugovori.
Electronic Data Interchange - Poslovni korisnici
Gotovinski računi se šalju na ovjeru u Poreznu upravu, a pridobljeni JIR služi i kao potvrda da je Porezna uprava račun zaprimila. Koja je cijena za uporabu fiskalnih blagajni putem e-računa? Za uporabu aplikacije e-računi plaća se samo mjesečna pretplata prema odabranom pretplatničkom paketu, a u skladu s važećim cjenikom.
e-Račun za poslovne subjekte - Fina
Cijene. Mjesečna naknada za korištenje uslugom iznosi 50 kn po korisniku (uvećano za PDV) i obračunava se u skladu s Odlukom o tarifi naknada za usluge Zagrebačke banke d.d. Ako istovremeno koristite uslugu B2G, uslugom e-Račun koristite se bez plaćanja mjesečne naknade.
EPBiH
* Cijena dokumenta poslanog običnom poštom – 3,10 kn (pošta) + 0,80 kn (trošak papira, tonera, omotnica) + 0,60 kn (cijena radnog vremena) = 4,50 kn Što je e-račun? Elektronički račun je račun koji je izdan i poslan primatelju u elektroničkom obliku. U okviru „Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi“ račun
e-Računi - besplatno slanje/primanje i podrška u e e račun cijena
E-račun je primarno namijenjen za kupce koji praktikuju elektronsko plaćanje. JP EPBiH je u procesu pregovora sa svim bankama u BiH kako bi kupcima omogućili plaćanje računa putem samo nekoliko klikova. Naime, radi se o usluzi e-uplatnica, koja je trenutno akitvna za klijente UniCredit banke te usluzi e-režije za klijente BBI banke.
Cjenik - Moj-eRačun
Potpuno zamjenjuje papirnati Jednostavan. Siguran. Ekološki. E-račun je isti kao račun koji vam stiže poštom samo što ga primate u digitalnom obliku kroz Moj Telekom aplikaciju, putem Moj Telekom portala ili na e-mail.. Sadrži specifikaciju troškova, 2D bar kôd i podatke za plaćanje. 2D bar kôdom možete plaćati beskontaktno na prodajnim mjestima kao što su kiosci, Konzum
Integrirano slanje i zaprimanje e-računa | 4D Wand
Web Račun je u potpunosti besplatan ukoliko želite izdati do 1 račun mjesečno. U slučaju da u toku mjeseca izdate više od jednog računa, a manje od 700 na kraju mjeseca na e-mail ćemo vam poslati račun od 50,00Kn za korištenje usluge. Nakon 700 računa za svakih daljnih 700 računa cijena se uvećava za 25,00Kn.

Moj-eRačun - servis za slanje elektroničkih računa - e
E-mail podrška: Dodatno; Telefonska podrška 2 (po želji korisnika) - 300 kn: 360 kn: Napomene: 1 U cijene nije uključen PDV. Cijena za 1 korisnika programa je u skladu s detaljnim cjenikom pretplatničkog paketa. 2 Organizirana je stalna telefonska podrška svakog radnog dana od 8 do 15 sati. Ako ne želite koristiti usluge telefonske

HEP Opskrba d.o.o. - E-račun
Kreiranje e-Računa. Grafička personalizacija računa: u e-Račun moguće je staviti logotip tvrtke pošiljatelja. Kontrola nad pravima rada na servisu: e-Račun može odobriti i potpisati jedino korisnik koji za to ima prava, odnosno koji je registriran u sustavu za obavljanje takvih radnji.

e-Račun | Privredna banka Zagreb
BasicMicro10 BasicMicro20 BasicMicro50 BasicMicro75 BasicMicro100 BasicMicro150 Naknada/mj. 39,00 kn 59,00 kn 119,00 kn 169,00 kn 219,00 kn 329,00 kn Detalji BASIC MICRO paketa Trajanje/mj. 36 36 36 36 36 36 eDokumenti u paketu/kom 10 20 50 75 100 150 Dodatna opcija uz paket eArhiv za eDokumente iz paketa 5,00 kn 10,00 kn 25,00 kn 37,00 […]

ePošta - eračun u javnoj nabavi - ePošta - Naslovnica
E-račun je primarno namijenjen za kupce koji praktikuju elektronsko plaćanje. JP EPBiH je u procesu pregovora sa svim bankama u BiH kako bi kupcima omogućili plaćanje računa putem samo nekoliko klikova. Naime, radi se o usluzi e-uplatnica, koja je trenutno akitvna za klijente UniCredit banke te usluzi e-režije za klijente BBI banke.

Pretplatnički paketi i cjenik za uporabu - e-racuni.com
cijena po jednom računu je već sada, a vjerojatno će uvijek biti manja od cijene bilo kojeg klasičnog poštanskog servisa; Odvojite si par minuta i pogledajte video "Kako u 4D Wand-u poslati i primiti zakonski ispravan e-Račun". OPŠIRNIJE. e-Računi - Integrirano slanje i zaprimanje e-računa.

CJENIK 2016 BASIC BUSINESS - e-računa
Cijena električne energije. Struktura cijena Cjenovnik usluga Tarifni stavovi. Računi i plaćanje. Objašnjenje stavki računa Kalkulator Uvid u stanje računa Plaćanje računa E-račun SMS stanje računa. Upiti, reklamacije i prijave kvarova. Dokumenti i obrasci. Dokumenti Zahtjevi Ugovori.

Electronic Data Interchange - Poslovni korisnici
Gotovinski računi se šalju na ovjeru u Poreznu upravu, a pridobljeni JIR služi i kao potvrda da je Porezna uprava račun zaprimila. Koja je cijena za uporabu fiskalnih blagajni putem e-računa? Za uporabu aplikacije e-računi plaća se samo mjesečna pretplata prema odabranom pretplatničkom paketu, a u skladu s važećim cjenikom.

e-Račun za poslovne subjekte - Fina
Cijene. Mjesečna naknada za korištenje uslugom iznosi 50 kn po korisniku (uvećano za PDV) i obračunava se u skladu s Odlukom o tarifi naknada za usluge Zagrebačke banke d.d. Ako istovremeno koristite uslugu B2G, uslugom e-Račun koristite se bez plaćanja mjesečne naknade.

EPBiH
* Cijena dokumenta poslanog običnom poštom – 3,10 kn (pošta) + 0,80 kn (trošak papira, tonera, omotnica) + 0,60 kn (cijena radnog vremena) = 4,50 kn Što je e-račun? Elektronički račun je račun koji je izdan i poslan primatelju u elektroničkom obliku. U okviru „Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi“ račun

e-Računi - besplatno slanje/primanje i podrška u e e račun cijena
E-račun je primarno namijenjen za kupce koji praktikuju elektronsko plaćanje. JP EPBiH je u procesu pregovora sa svim bankama u BiH kako bi kupcima omogućili plaćanje računa putem samo nekoliko klikova. Naime, radi se o usluzi e-uplatnica, koja je trenutno akitvna za klijente UniCredit banke te usluzi e-režije za klijente BBI banke.

Cjenik - Moj-eRačun
Potpuno zamjenjuje papirnati Jednostavan. Siguran. Ekološki. E-račun je isti kao račun koji vam stiže poštom samo što ga primate u digitalnom obliku kroz Moj Telekom aplikaciju, putem Moj Telekom portala ili na e-mail.. Sadrži specifikaciju troškova, 2D bar kôd i podatke za plaćanje. 2D bar kôdom možete plaćati beskontaktno na prodajnim mjestima kao što su kiosci, Konzum

Integrirano slanje i zaprimanje e-računa | 4D Wand
Web Račun je u potpunosti besplatan ukoliko želite izdati do 1 račun mjesečno. U slučaju da u toku mjeseca izdate više od jednog računa, a manje od 700 na kraju mjeseca na e-mail ćemo vam poslati račun od 50,00Kn za korištenje usluge. Nakon 700 računa za svakih daljnih 700 računa cijena se uvećava za 25,00Kn.


Nous vous souhaitons une excellente visite !

 

Nous serions également ravis de pouvoir vous

souhaiter bientôt la bienvenue 

en personne chez nous !

L'association

En savoir plus

Agenda

En savoir plus