association-effervessence.fr

E-oglasna ploča fina

Našli ste se u blokadi? Evo što možete učiniti da se

fina Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Izrada web portala je sufinancirana u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog …

Postupak i pravila otvaranja korisničkih računa na e

Dužnici će od Fine dobiti obrazac s pitanjem jesu li suglasni s pokretanjem jednostavnog stečaja. Ako ne odgovore u roku od 15 dana, smatrat će se da jesu

Images of e-Oglasna ploča FINA

fina Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Izrada web portala je sufinancirana u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog …

Predstečajni postupak - dokumenti - Fina

E-OGLASNA PLOČA: OVRHE. Grad Pakrac. Adresa Trg bana J. Jelačića 18 OIB 79689915301 IBAN HR2823400091831800008 ADRESA eRAČUNA e-racuni@pakrac.hr . KONTAKT. Tel: (034) 411-080 Fax: (034) 411-081 E-mail: grad@pakrac.hr Kontakt za medije: press@pakrac.hr. RADNO VRIJEME. Radni dan 7-15 sati Dnevni odmor

Financijske usluge i platni sustavi - Fina

e-oglasna ploča fina
* VAŽNO! Pismeno se uklanja automatski s Javne objave po isteku dana označenog kao datum isteka objave.

Fina PN - Pretraživanje

e-oglasna ploča fina
Dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana objave pismena na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova. Fina je dužna u roku od 3 dana od dana isteka roka za prijavu tražbina objaviti tablicu prijavljenih tražbina zajedno s prijavama tražbina i ispravama na mrežnoj stranici e-oglasna ploča

pravosudje.gov.hr

e-oglasna ploča fina
Kako biste nastavili proces prijave u aplikaciju e-Dražba, potrebno je umetnuti USB token ili karticu s certifikatom. Za nastavak procesa neophodno je da je Programska podrška za korištenje naprednog elektroničkog potpisa instalirana na računalu.

Bankruptcy - Point of Single Contact

Oglasne ploče FINA-e Ovlaštena osoba FINA-e dužna je od trenutka zaprimanja okružnice u roku 14 dana dostaviti Ministarstvu pravosuđa listu ovlaštenih osoba - administratora e-Oglasne ploče FINA-e s pripadajućim podacima. FINA mora odrediti minimalno jednog administratora za e-Oglasnu ploču, kako bi imala preduvjete za objavu.

Pretraživanje pismena - Fina

e-oglasna ploča fina
The Financial Agency (FINA) shall, on a prescribed form, create a table of filed claims and a table of disputed claims. The Financial Agency shall publish on the website e-Court Notice Board (e-Oglasna ploča sudova): A table of claims filed along with the respective claim forms and documents

E-OGLASNA PLOČA GRADA PAKRACA – Grad Pakrac

Adresa Trg bana J. Jelačića 18 OIB 79689915301 IBAN HR2823400091831800008 ADRESA eRAČUNA e-racuni@pakrac.hr

Stečajevi potrošača | e-Oglasna ploča sudova

e-oglasna ploča fina
fina Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Izrada web portala je sufinancirana u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog …

Naslovnica | e-Oglasna ploča sudova

Predaja zahtjeva akata za gradnju. Dobro došli u informacijski sustav Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine eDozvola koji je namijenjen izdavanju akata za građenje tj. vođenju postupaka temeljem Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji.

info.BIZ 2.0

e-Oglasna ploča (pregled i preuzimanje dokumentacije o stečaju i predstečaju) Prikaz javno objavljenih podataka u postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina Mogućnost usporedbe poslovnih subjekata po više kriterija npr. s poslovanjem konkurencije, cjelokupnog gospodarstva, djelatnosti itd…

Stečajevi | e-Oglasna ploča sudova

fina Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Izrada web portala je sufinancirana u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog …

Našli ste se u blokadi? Evo što možete učiniti da se

fina Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Izrada web portala je sufinancirana u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog …

Postupak i pravila otvaranja korisničkih računa na e

Dužnici će od Fine dobiti obrazac s pitanjem jesu li suglasni s pokretanjem jednostavnog stečaja. Ako ne odgovore u roku od 15 dana, smatrat će se da jesu

Images of e-Oglasna ploča FINA

fina Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Izrada web portala je sufinancirana u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog …

Predstečajni postupak - dokumenti - Fina

E-OGLASNA PLOČA: OVRHE. Grad Pakrac. Adresa Trg bana J. Jelačića 18 OIB 79689915301 IBAN HR2823400091831800008 ADRESA eRAČUNA e-racuni@pakrac.hr . KONTAKT. Tel: (034) 411-080 Fax: (034) 411-081 E-mail: grad@pakrac.hr Kontakt za medije: press@pakrac.hr. RADNO VRIJEME. Radni dan 7-15 sati Dnevni odmor

Financijske usluge i platni sustavi - Fina

e-oglasna ploča fina
* VAŽNO! Pismeno se uklanja automatski s Javne objave po isteku dana označenog kao datum isteka objave.

Fina PN - Pretraživanje

e-oglasna ploča fina
Dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana objave pismena na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova. Fina je dužna u roku od 3 dana od dana isteka roka za prijavu tražbina objaviti tablicu prijavljenih tražbina zajedno s prijavama tražbina i ispravama na mrežnoj stranici e-oglasna ploča

pravosudje.gov.hr

e-oglasna ploča fina
Kako biste nastavili proces prijave u aplikaciju e-Dražba, potrebno je umetnuti USB token ili karticu s certifikatom. Za nastavak procesa neophodno je da je Programska podrška za korištenje naprednog elektroničkog potpisa instalirana na računalu.

Bankruptcy - Point of Single Contact

Oglasne ploče FINA-e Ovlaštena osoba FINA-e dužna je od trenutka zaprimanja okružnice u roku 14 dana dostaviti Ministarstvu pravosuđa listu ovlaštenih osoba - administratora e-Oglasne ploče FINA-e s pripadajućim podacima. FINA mora odrediti minimalno jednog administratora za e-Oglasnu ploču, kako bi imala preduvjete za objavu.

Pretraživanje pismena - Fina

e-oglasna ploča fina
The Financial Agency (FINA) shall, on a prescribed form, create a table of filed claims and a table of disputed claims. The Financial Agency shall publish on the website e-Court Notice Board (e-Oglasna ploča sudova): A table of claims filed along with the respective claim forms and documents

E-OGLASNA PLOČA GRADA PAKRACA – Grad Pakrac

Adresa Trg bana J. Jelačića 18 OIB 79689915301 IBAN HR2823400091831800008 ADRESA eRAČUNA e-racuni@pakrac.hr

Stečajevi potrošača | e-Oglasna ploča sudova

e-oglasna ploča fina
fina Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Izrada web portala je sufinancirana u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog …

Naslovnica | e-Oglasna ploča sudova

Predaja zahtjeva akata za gradnju. Dobro došli u informacijski sustav Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine eDozvola koji je namijenjen izdavanju akata za građenje tj. vođenju postupaka temeljem Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji.

info.BIZ 2.0

e-Oglasna ploča (pregled i preuzimanje dokumentacije o stečaju i predstečaju) Prikaz javno objavljenih podataka u postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina Mogućnost usporedbe poslovnih subjekata po više kriterija npr. s poslovanjem konkurencije, cjelokupnog gospodarstva, djelatnosti itd…

Stečajevi | e-Oglasna ploča sudova

fina Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Izrada web portala je sufinancirana u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog …


Nous vous souhaitons une excellente visite !

 

Nous serions également ravis de pouvoir vous

souhaiter bientôt la bienvenue 

en personne chez nous !

L'association

En savoir plus

Agenda

En savoir plus