association-effervessence.fr

Izvršenje proračuna za lipanj 2018

Izvršenje proračuna - mft.gov.ba
izvršenje proračuna za lipanj 2018
Izvršenje proračuna Izvršenje 2020.godina. Instrukcija za sačinjavanje devetomjesečnog izvješća o izvršenju Proračuna proračunskih korisnika za razdoblje 01.01.-30.09.2020. godine; Izvješće o izvršenju Proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za razdoblje I - VI 2020. godine
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske
glasnik Grada Omiša" br. 4/09, 9/10, 2/13, 10/13 i 1/18), Gradsko vijeće Grada Omiša na svojoj 12. sjednici održanoj dana 25. rujna 2018. Članak 1. Proračun Grada Omiša za 2018. godinu ostvaren je u prvom polugodištu kako slijedi: 1. OPĆI DIO Indeks 4/3 5 6 Račun / opis Izvršenje 2017. Izvorni plan 2018. Tekući plan 2018. Izvršenje
Proračun - Virovitičko-podravska županija
izvršenje proračuna za lipanj 2018
1.2. osvrt na polugodiŠnji izvjeŠtaj o izvrŠenju proraČuna za 2018. i financijske izvjeŠtaje za 01-06/2018. 6 2. obrazloŽenje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka u 2018. 13 2.1. opĆi dio proraČuna 13 2.1.1. izvrŠenje proraČuna za sijeČanj – lipanj 2018.
Izvršenje proračuna za razdoblje 01. siječanj-lipanj 2017.
Izvršenje proračuna. Sektor za izvršavanje državnog proračuna u okviru svoje djelatnosti: obavlja plaćanja u domaćoj i inozemnoj valuti na temelju zahtjeva za plaćanje proračunskih korisnika; izrađuje projekcije novčanih tokova državnog proračuna na godišnjoj, tromjesečnoj, mjesečnoj, tjednoj i dnevnoj razini; u suradnji sa
Izvršenje proračuna - Ministarstvo financija Republike
izvršenje proračuna za lipanj 2018
Polugodišnje izvršenje proračuna Općine Vrbnik za razdoblje siječanj-lipanj 2017. IZVRŠENJE 1-6 2017doc
Državni proračun 2018. godina - mfin.gov.hr
izvršenje proračuna za lipanj 2018
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU. Proglašavam Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. prosinca 2018. Klasa: 011-01/18-01/161. Urbroj: 71-06-01/1-18-2. Zagreb, 10. prosinca 2018. Predsjednica Republike
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Omiša
za 2018. kojim su planirani ukupni prihodi od 8,8 mlrd. kn, te ukupni ras-hodi od 9,11 mlrd. kn. U listopadu 2018. Gradska skupština usvojila je rebalans, tj. Odluku o iz-mjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2018. kojom su - pove ćani prihodi proračuna za 331,6 mil. kn (3,8%) na 9,14 mlrd. kn, i rashodi za
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2018. g.
izvršenje proračuna za lipanj 2018
Proračuna Grada Vinkovaca za 2018. godinu . lipanj 2018. godine ostvario je: • prihode i primitke 59.120.045,13 kn • raspoređene prihode 53.524.086,15 kn • višak prihoda nad rashodima 5.595.958,98 kn . Članak 2. Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po skupinama, podskupinama, odjeljcima i BROJČANA OZNAKA I NAZIV Izvršenje
Izvršenje proračuna Grada Zagreba za 2018. Kratki vodič
Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15), a radi izrade prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018., Ministarstvo financija izradilo je Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2016.-2018. koje sadrže razradu propisane

Izvršenje proračuna - mft.gov.ba
izvršenje proračuna za lipanj 2018
Izvršenje proračuna Izvršenje 2020.godina. Instrukcija za sačinjavanje devetomjesečnog izvješća o izvršenju Proračuna proračunskih korisnika za razdoblje 01.01.-30.09.2020. godine; Izvješće o izvršenju Proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za razdoblje I - VI 2020. godine

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske
glasnik Grada Omiša" br. 4/09, 9/10, 2/13, 10/13 i 1/18), Gradsko vijeće Grada Omiša na svojoj 12. sjednici održanoj dana 25. rujna 2018. Članak 1. Proračun Grada Omiša za 2018. godinu ostvaren je u prvom polugodištu kako slijedi: 1. OPĆI DIO Indeks 4/3 5 6 Račun / opis Izvršenje 2017. Izvorni plan 2018. Tekući plan 2018. Izvršenje

Proračun - Virovitičko-podravska županija
izvršenje proračuna za lipanj 2018
1.2. osvrt na polugodiŠnji izvjeŠtaj o izvrŠenju proraČuna za 2018. i financijske izvjeŠtaje za 01-06/2018. 6 2. obrazloŽenje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka u 2018. 13 2.1. opĆi dio proraČuna 13 2.1.1. izvrŠenje proraČuna za sijeČanj – lipanj 2018.

Izvršenje proračuna za razdoblje 01. siječanj-lipanj 2017.
Izvršenje proračuna. Sektor za izvršavanje državnog proračuna u okviru svoje djelatnosti: obavlja plaćanja u domaćoj i inozemnoj valuti na temelju zahtjeva za plaćanje proračunskih korisnika; izrađuje projekcije novčanih tokova državnog proračuna na godišnjoj, tromjesečnoj, mjesečnoj, tjednoj i dnevnoj razini; u suradnji sa

Izvršenje proračuna - Ministarstvo financija Republike
izvršenje proračuna za lipanj 2018
Polugodišnje izvršenje proračuna Općine Vrbnik za razdoblje siječanj-lipanj 2017. IZVRŠENJE 1-6 2017doc

Državni proračun 2018. godina - mfin.gov.hr
izvršenje proračuna za lipanj 2018
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU. Proglašavam Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 3. prosinca 2018. Klasa: 011-01/18-01/161. Urbroj: 71-06-01/1-18-2. Zagreb, 10. prosinca 2018. Predsjednica Republike

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Omiša
za 2018. kojim su planirani ukupni prihodi od 8,8 mlrd. kn, te ukupni ras-hodi od 9,11 mlrd. kn. U listopadu 2018. Gradska skupština usvojila je rebalans, tj. Odluku o iz-mjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2018. kojom su - pove ćani prihodi proračuna za 331,6 mil. kn (3,8%) na 9,14 mlrd. kn, i rashodi za

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2018. g.
izvršenje proračuna za lipanj 2018
Proračuna Grada Vinkovaca za 2018. godinu . lipanj 2018. godine ostvario je: • prihode i primitke 59.120.045,13 kn • raspoređene prihode 53.524.086,15 kn • višak prihoda nad rashodima 5.595.958,98 kn . Članak 2. Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po skupinama, podskupinama, odjeljcima i BROJČANA OZNAKA I NAZIV Izvršenje

Izvršenje proračuna Grada Zagreba za 2018. Kratki vodič
Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15), a radi izrade prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018., Ministarstvo financija izradilo je Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2016.-2018. koje sadrže razradu propisane


Nous vous souhaitons une excellente visite !

 

Nous serions également ravis de pouvoir vous

souhaiter bientôt la bienvenue 

en personne chez nous !

L'association

En savoir plus

Agenda

En savoir plus