association-effervessence.fr

Sveuciliste u zadru informacijske tehnologije

SVEUČILIŠTE U ZADRU UPIŠI INFORMACIJSKE ZNANOSTI NA

SVEUČILIŠTE U ZADRU KLASA: 602-04/20-03/01 URBROJ: 2198-1-79-10-20-07 Zadar, 28. travnja 2020. Na temelju čl. 10. st. 1. Zakona o osnivanju Sveučilišta u Zadru ("Narodne novine", br. Informacijske tehnologije 3 0 2 5 U K U P N O: 3 0 2 5 SVEUKUPNO: 98 14 29 141 Ovaj se natječaj odnosi na upis pristupnika na temelju rezultata

Home | Odjel za informacijske znanosti

U petak 25. kolovoza 2017. u 10 sati u multimedijalnoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Novi kampus), otvara se ljetna škola "Informacijske tehnologije i mediji". O školi Škola će polaznicima, mladim novinarima i medijskim stručnjacima te

RED PREDAVANJA - sit.unizd.hr

Preglednik studijskih programa - Detaljni podaci o studijskom programu (Informacijske tehnologije). Izvođač studijskog programa: Sveučilište u Zadru. Nositelj studijskog programa: Sveučilište u Zadru.

Upisi u ak. god. 2020./2021. - Home | Studij Informacijske sveuciliste u zadru informacijske tehnologije

S izuzetnim ponosom objavljujemo da je prof. dr. sc. Mirna Willer, umirovljena profesorica Odjela za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru, ovogodišnja dobitnica najznačajnije međunarodne godišnje nagrade IFLA-e (The International Federation of Library Associations and …

Zadarski - Informacijske tehnologije od jeseni i na

Informacijske tehnologije su jedan put kojim idu mladi ljudi i sada su one postale nužnost. Iako od ove godine kreće studij u Zadru, morate znati da oni nisu na samom početku jer će imati pristup svim materijalima koje koriste profesori na Veleučilištu u Zagrebu, rekla je dekanica Ćosović Bajić.

Preglednik studijskih programa - Informacijske tehnologije

Studij Informacijske tehnologije. Informacije o upisima na preddiplomski stručni studij Informacijske tehnologije u ak. god. 2020. / 2021.

ZADARSKO SVEUČILIŠTE U CENTRU EKUMENSKE KARTE …

Sveučilište u Zadru objavilo je informacije o popunjenosti svojih studijskih programa po završetku ljetnih upisnih rokova. Što se tiče studija na kojima su upisne kvote popunjene, riječ o sljedećim jednopredmetnim studijima: Informacijska tehnologija, Kultura i turizam, Nautika i tehnologija pomorskog prometa, Psihologija, Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, Sestrinstvo i

Sveučilište u Zadru: Na ove studije se možete upisati na

Jedan od temeljnih ciljeva rada bio je ispitivanje utjecaja informacijskih tehnologija na poslovanja tvrtki u turizmu, ali i u sustavu bankarstva i tvrtki u drugim poslovnim sferama. Zbog čestih promjena u poslovanjima i strukturama poduzeća u moderno vrijeme, sve intenzivnijih konkurenata, sve zahtjevnijih klijenata, informacijske tehnologije imaju sve više strateškog utjecaja na

Ljetna škola Informacijska tehnologija i mediji 2019.

SVEUCILISTE U ZADRU Odjel za informacijske znanosti KLASA: 602-04/20-09 106 URBROJ: 2198-l -7 9 -33 /20-03 RED PREDAVANJA za I. semestar izvanrednog jednopredmetnog preddiplomskog strudnog studija INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE na Sveudili3tu u Zadru u akad. god. 2020.12021 . …

Ljetna škola Informacijska tehnologija i mediji 2019.

Odjel je jedan od najmlađih na Sveucilistu u Zadru, aktivno sudjeluje u razvoju Sveučilišta i nastoji pridonositi njegovu ugledu. Sveučilište u Zadru Odjel za informacijske znanosti. Odjel za informacijske znanosti. Sveučilište u Zadru. Ul. dr. F. Tuđmana 24i. HR-23000 Zadar. Telefon: 023 345 053; telefaks: 023 345 053

Naslovnica - unizd.hr

Ciljevi Ljetne škole Informacijske tehnologije i medija 2019.. Interuniverzitetska i interdisciplinarna suradnja u cilju brzog prijenosa znanja i vještina iz područja informacijske i medijske pismenosti kako bi se ojačalo medijsko obrazovanje mladih novinara i medijskih stručnjaka te budućih mladih znanstvenika za učinkovitu primjenu nove komunikacijske tehnologije:

SVEUČILIŠTE U ZADRU UPIŠI INFORMACIJSKE ZNANOSTI NA

SVEUČILIŠTE U ZADRU KLASA: 602-04/20-03/01 URBROJ: 2198-1-79-10-20-07 Zadar, 28. travnja 2020. Na temelju čl. 10. st. 1. Zakona o osnivanju Sveučilišta u Zadru ("Narodne novine", br. Informacijske tehnologije 3 0 2 5 U K U P N O: 3 0 2 5 SVEUKUPNO: 98 14 29 141 Ovaj se natječaj odnosi na upis pristupnika na temelju rezultata

Home | Odjel za informacijske znanosti

U petak 25. kolovoza 2017. u 10 sati u multimedijalnoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Novi kampus), otvara se ljetna škola "Informacijske tehnologije i mediji". O školi Škola će polaznicima, mladim novinarima i medijskim stručnjacima te

RED PREDAVANJA - sit.unizd.hr

Preglednik studijskih programa - Detaljni podaci o studijskom programu (Informacijske tehnologije). Izvođač studijskog programa: Sveučilište u Zadru. Nositelj studijskog programa: Sveučilište u Zadru.

Upisi u ak. god. 2020./2021. - Home | Studij Informacijske sveuciliste u zadru informacijske tehnologije

S izuzetnim ponosom objavljujemo da je prof. dr. sc. Mirna Willer, umirovljena profesorica Odjela za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru, ovogodišnja dobitnica najznačajnije međunarodne godišnje nagrade IFLA-e (The International Federation of Library Associations and …

Zadarski - Informacijske tehnologije od jeseni i na

Informacijske tehnologije su jedan put kojim idu mladi ljudi i sada su one postale nužnost. Iako od ove godine kreće studij u Zadru, morate znati da oni nisu na samom početku jer će imati pristup svim materijalima koje koriste profesori na Veleučilištu u Zagrebu, rekla je dekanica Ćosović Bajić.

Preglednik studijskih programa - Informacijske tehnologije

Studij Informacijske tehnologije. Informacije o upisima na preddiplomski stručni studij Informacijske tehnologije u ak. god. 2020. / 2021.

ZADARSKO SVEUČILIŠTE U CENTRU EKUMENSKE KARTE …

Sveučilište u Zadru objavilo je informacije o popunjenosti svojih studijskih programa po završetku ljetnih upisnih rokova. Što se tiče studija na kojima su upisne kvote popunjene, riječ o sljedećim jednopredmetnim studijima: Informacijska tehnologija, Kultura i turizam, Nautika i tehnologija pomorskog prometa, Psihologija, Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, Sestrinstvo i

Sveučilište u Zadru: Na ove studije se možete upisati na

Jedan od temeljnih ciljeva rada bio je ispitivanje utjecaja informacijskih tehnologija na poslovanja tvrtki u turizmu, ali i u sustavu bankarstva i tvrtki u drugim poslovnim sferama. Zbog čestih promjena u poslovanjima i strukturama poduzeća u moderno vrijeme, sve intenzivnijih konkurenata, sve zahtjevnijih klijenata, informacijske tehnologije imaju sve više strateškog utjecaja na

Ljetna škola Informacijska tehnologija i mediji 2019.

SVEUCILISTE U ZADRU Odjel za informacijske znanosti KLASA: 602-04/20-09 106 URBROJ: 2198-l -7 9 -33 /20-03 RED PREDAVANJA za I. semestar izvanrednog jednopredmetnog preddiplomskog strudnog studija INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE na Sveudili3tu u Zadru u akad. god. 2020.12021 . …

Ljetna škola Informacijska tehnologija i mediji 2019.

Odjel je jedan od najmlađih na Sveucilistu u Zadru, aktivno sudjeluje u razvoju Sveučilišta i nastoji pridonositi njegovu ugledu. Sveučilište u Zadru Odjel za informacijske znanosti. Odjel za informacijske znanosti. Sveučilište u Zadru. Ul. dr. F. Tuđmana 24i. HR-23000 Zadar. Telefon: 023 345 053; telefaks: 023 345 053

Naslovnica - unizd.hr

Ciljevi Ljetne škole Informacijske tehnologije i medija 2019.. Interuniverzitetska i interdisciplinarna suradnja u cilju brzog prijenosa znanja i vještina iz područja informacijske i medijske pismenosti kako bi se ojačalo medijsko obrazovanje mladih novinara i medijskih stručnjaka te budućih mladih znanstvenika za učinkovitu primjenu nove komunikacijske tehnologije:


Nous vous souhaitons une excellente visite !

 

Nous serions également ravis de pouvoir vous

souhaiter bientôt la bienvenue 

en personne chez nous !

L'association

En savoir plus

Agenda

En savoir plus