association-effervessence.fr

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 2017

zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARIM PRAVIMA Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. lipnja 2006. godine Klasa: 011-01/06-01/31 Urbroj: 71-05-03/1-06-2 Zagreb, 5
Zakon o stvarnim pravima FBiH - Prnjavorac | BiH
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARIM PRAVIMA. Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. lipnja 2006. godine. Klasa: 011-01/06-01/31. Urbroj: 71-05-03/1-06-2. Zagreb, 5. srpnja 2006. Predsjednik. Republike
ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 2017
ZAKON O STVARNIM PRAVIMA REPUBLIKE SRPSKE ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 124/2008, 3/2009 - ispr., 58/2009, 95/2011, 60/2015, 18/2016 - odluka Ustavnog Suda i 107/2019) PRVI DIO I - OSNOVNE ODREDBE Svojina i druga stvarna prava Član 1
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
Odredbom članka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 79/06), koji je stupio na snagu 25. srpnja 2006. iza stavka 3. dodan je novi stavak 4., a dotadašnji stavak 4. postao je stavak 5.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima pročišćeni tekst zakona NN 91/96 , 68/98 , 137/99 , 22/00 , 73/00 , 129/00 , 114/01 , 79/06 , 141/06 , 146/08 , 38/09 , 153/09 , 143/12 , 152/14
Knjige u izdanju NN-a • Narodne novine d.d.
Odluka o ne davanju vjerodostojnog tumačenja članka 41. stavka 1. i članka 42. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 10,384256 NN 90/2010, (2540), odluka, 21.7.2010.
zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 2017
ZAKON O STVARNIM PRAVIMA FBiH «Službene novine Federacije BiH», broj 66/13 (28.8.2013.) i Zakon o izmjenama Zakona o stvarnim pravima FBiH «Službene novine Federacije BiH», broj 100/13 (18.12.2013.) Dio prvi OPĆE ODREDBE O STVARIMA I STVARNIM PRAVIMA Glava I POJAM Član 1. Vlasništvo i druga stvarna prava
zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – Net.hr zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 2017
Stupanjem na snagu ovog zakona prestaju se primjenjivati odredbe propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima koji su se primjenjivali na teritoriji Distrikta. Član 211. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljavljivanja u "Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine".
ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA
Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/352 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2017. o uspostavi okvira za pružanje lučkih usluga i zajedničkih pravila o financijskoj transparentnosti luka Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima i Uredbe (EU) 2017/746 o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
Stvarno kazalo uz Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te Zakon o zemljišnim knjigama. U ovom su izdanju unesene izmjene prema Zakonu o izmjeni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, 152/14, stupio na snagu 30. prosinca 2014.). Ovaj proizvod je uvršten u naš katalog dana Utorak 21 Veljača, 2017.
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - Zakon.hr
Rezultati pretraživanja, "zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima", službeni dio. Ukupno je pronađeno 13 dokumenata. Prikaz rezultata po stranici 11. Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima . NN 114/2001, (1883), zakon, 20.12.2001. 12. Zakon o
Zakon o vlasnistvu i drugim stvarnim pravima Brcko
Rezultati pretraživanja, "Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima", službeni dio. Ukupno je pronađeno 13 dokumenata . 1. NN 94/2017, (2194), zakon, 20.9.2017. 2. NN 81/2015, (1548), pročišćeni tekst, 22.7.2015. 3. NN 152/2014, (2857), zakon, 22.12.2014. 4.

zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARIM PRAVIMA Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. lipnja 2006. godine Klasa: 011-01/06-01/31 Urbroj: 71-05-03/1-06-2 Zagreb, 5

Zakon o stvarnim pravima FBiH - Prnjavorac | BiH
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARIM PRAVIMA. Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. lipnja 2006. godine. Klasa: 011-01/06-01/31. Urbroj: 71-05-03/1-06-2. Zagreb, 5. srpnja 2006. Predsjednik. Republike

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 2017
ZAKON O STVARNIM PRAVIMA REPUBLIKE SRPSKE ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 124/2008, 3/2009 - ispr., 58/2009, 95/2011, 60/2015, 18/2016 - odluka Ustavnog Suda i 107/2019) PRVI DIO I - OSNOVNE ODREDBE Svojina i druga stvarna prava Član 1

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
Odredbom članka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 79/06), koji je stupio na snagu 25. srpnja 2006. iza stavka 3. dodan je novi stavak 4., a dotadašnji stavak 4. postao je stavak 5.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima pročišćeni tekst zakona NN 91/96 , 68/98 , 137/99 , 22/00 , 73/00 , 129/00 , 114/01 , 79/06 , 141/06 , 146/08 , 38/09 , 153/09 , 143/12 , 152/14

Knjige u izdanju NN-a • Narodne novine d.d.
Odluka o ne davanju vjerodostojnog tumačenja članka 41. stavka 1. i članka 42. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 10,384256 NN 90/2010, (2540), odluka, 21.7.2010.

zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 2017
ZAKON O STVARNIM PRAVIMA FBiH «Službene novine Federacije BiH», broj 66/13 (28.8.2013.) i Zakon o izmjenama Zakona o stvarnim pravima FBiH «Službene novine Federacije BiH», broj 100/13 (18.12.2013.) Dio prvi OPĆE ODREDBE O STVARIMA I STVARNIM PRAVIMA Glava I POJAM Član 1. Vlasništvo i druga stvarna prava

zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – Net.hr zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 2017
Stupanjem na snagu ovog zakona prestaju se primjenjivati odredbe propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima koji su se primjenjivali na teritoriji Distrikta. Član 211. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljavljivanja u "Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine".

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA
Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/352 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2017. o uspostavi okvira za pružanje lučkih usluga i zajedničkih pravila o financijskoj transparentnosti luka Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima i Uredbe (EU) 2017/746 o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
Stvarno kazalo uz Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te Zakon o zemljišnim knjigama. U ovom su izdanju unesene izmjene prema Zakonu o izmjeni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, 152/14, stupio na snagu 30. prosinca 2014.). Ovaj proizvod je uvršten u naš katalog dana Utorak 21 Veljača, 2017.

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - Zakon.hr
Rezultati pretraživanja, "zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima", službeni dio. Ukupno je pronađeno 13 dokumenata. Prikaz rezultata po stranici 11. Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima . NN 114/2001, (1883), zakon, 20.12.2001. 12. Zakon o

Zakon o vlasnistvu i drugim stvarnim pravima Brcko
Rezultati pretraživanja, "Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima", službeni dio. Ukupno je pronađeno 13 dokumenata . 1. NN 94/2017, (2194), zakon, 20.9.2017. 2. NN 81/2015, (1548), pročišćeni tekst, 22.7.2015. 3. NN 152/2014, (2857), zakon, 22.12.2014. 4.


Nous vous souhaitons une excellente visite !

 

Nous serions également ravis de pouvoir vous

souhaiter bientôt la bienvenue 

en personne chez nous !

L'association

En savoir plus

Agenda

En savoir plus